لیست پزشکان

هدف تیم هایاس هلپ تبلیغ هیچ یک از پزشکان زیر نمیباشد، و مراجعه به هر یک از پزشکان که در پایین معرفی میشوند با مسئولیت خودتان است. هدف ما تنها معرفی پزشکان فارسی زبان است که هموطنان برای مراجعه به دکتر مشکلی پیدا نکنند.

دوستان در نظر داشته باشید که لیست زیر در آخرین بار در سال 2013 جمع آوری شده و متاسفانه بعد از آن به روز رسانی نشده است.

لیست پزشکان ایرانی وین