مارکت ترکیه ای

سوپرمارکت ها و بازاراهای ترکی زیادی در شهر وین وجود دارد، شما عزیران میتوانید مایحتاج زندگی خود را از قبیل گوشت، مرغ، میوه، سبزیجات و سایر اقلام از این مکان ها تهیه کنید. بعضی از فروشگاه ها در این بازارها از 7 صبح تا 6 عصر باز میباشند ولی برخی از آنها نیز تا ساعت 1 ظهر بیشتر باز نیستند. تعداد کمی از فروشندگان در این بازارها با بعضی از کلمات و اعداد فارسی آشنا هستند. این بازارها نیز روزهای یک شنبه تعطیل هستند.

به جز این بازارها فروشگاه های زنجیره ای ترکی  با نامهای Etsun و Aycan نیز در سطح شهر وجود دارند ولی اجناس در این فروشگاه ها نسبت به بازارها کمی گران تر عرضه می شوند.

در اکثر نانوایی های ترکیه ای شما میتوانید نان بربری به قیمت حدود 1 یورو تهیه کنید. به این نانها در زبان ترکی لواش گفته میشود ولی اگر به فروشنده بگویید که بربری میخواهید هم متوجه خواهد شد.

یکی از همین نانوایی ها در Viktor Adler Markt با نام Diwan وجود دارد که نان های بسیاری خوبی پخت میکند.

لیستی از بازارهای ترکی شهر وین:

این بازار در نزدیکی دفتر هایاس قرار دارد برای دسترسی به این بازار نیز میتوانید در ایستگاه Reumannplatz یا Keplerplatz خط مترو U1 پیاده شوید و یا ایستگاه (Reumannplatz (Favoritenstraße اشتراسنبان 6 یا 67 و یا در ایستگاه Keplerplatz اتوبوس 14A پیاده شوید و به سمت خیابان Favoritenstraße بروید. این بازار برای خرید میوه مناسب است. 

برای دسترسی به این بازار نیز میتوانید در ایستگاه Johnstraße خط مترو U3 و یا اشتراسنبان 49 پیاده شوید. این بازار برای خرید گوشت و مرغ مناسب است.

برای دسترسی به این بازار میتوانید در ایستگاه Jägerstraße  خط مترو U6 و یا ایستگاه Brigittaplatz اشتراسنبان های 31 یا 33 پیاده شوید.این بازار برای خرید گوشت، مرغ، میوه و سبزیجات مناسب است.

برای دسترسی به این بازار نیز میتوانید در ایستگاه Josefstädter Straße خط مترو U6 پیاده شوید و یا ایستگاه Brunnengasse اشتراسنبان 2 یا 46 پیاده شوید.این بازار برای خرید میوه مناسب است.